Har du nokre ukrainske bøker? Du kan no donere dei til Nasjonalbiblioteket slik at dei kan bli lest landet over.

Nasjonalbibliotekets teneste Det flerspråklege bibliotek (DFB) tilbyr nokre bøker på ukrainsk. Denne samlinga er pr. dags dato avgrensa til 350 titler. Nasjonalbiblioteket set no i gong eit arbeid for å utvide dette tilbodet så mykje som mogeleg.

Dette gjerast på to måtar: Den eine er å prøve å kjøpe litteratur frå Ukraina, noko som er litt vanskeleg for tida.
Den andre er å få i gong ein dugnad der folk som har bøker på ukrainsk kan donere dei til DFB. Du kan levere dine bøker på næraste folkebibliotek, slik at vi kan sende bøkene vidare til DFB.

Du kan levere bøkene i skrankene hjå alle bibliotek i Sunnfjord. Tusen takk!

Ved å halde fram med å bruke denne nettstaden, gir du samtykke til vår bruk av informasjonskapslar (cookies). Meir informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close