Familielaurdag på Førdehuset

Dato

Tid

Stad

Førde bibliotek
Vi inviterer til Familielaurdag i Førdehuset, laurdag 27.april kl. 11 – 14.00. Vi lagar til mange aktivitetar for både små og store i heile huset, alt er gratis.
 
Det vert til dømes:
Bingo kl. 11.10 – kl. 12.00 – kl. 12.50 – kl. 13.30
Maling på staffeli – Atelier
Perling – Biblioteket
Teiknebord med fargelegging – Vrimlearial
Tullerusk i hall 3 Frileik med ball, Curling, Ikkje vere i gulvet løype, basketball
(her må du ha stempel for å komme inn i hall 3 og være)
Plante frø i biblioteket
Lage seljefløyte med Leiv Sølvberg
Lage bilete med bomull
Pil og bue med Førde bogeskyttarklubb
Med forbehald om endringar.
 
Dei fleste aktivitetane er for born frå 3 år og oppover. Foreldre må sjølv vere med å hjelpe dei yngste.
 
OBS! det er avgrensa tal plassar. – vi deler ut billettar i resepsjonen så lenge det er plass på våre aktivitetar. Vi deler ut til ein aktivitet om gongen. Når du er ferdig med ein aktivitet leverer du billetten tilbake og byttar til ny aktivitet.