Bergen fylke, Annet prestearkiv nr. 1 (1605-1624) - side 1 i forhandlingsprotokollen

Gotisk lesegruppe med Yngve Nedrebø

Dato

Tid

Stad

Førde bibliotek

Fredag 24. mai kl. 12.00 er vi attende med lesegruppa for gotisk skrift på biblioteket ved Yngve Nedrebø, statsarkivar i Bergen og fagdirektør for skriftforvaltning i Arkivverket. Yngve er denne gongen med oss i Førde og arrangementet varer i 3 timar.

Lesegruppa passar for alle som arbeider med lokalhistorie og slektshistorie, og som ynskjer å lese dokument med gotisk skrift. Tekst vert sendt ut til deltakarane på førehand etter avtale.

Ta kontakt med Førde bibliotek på epost bibliotek@sunnfjord.kommune.no eller telefon 57721909 for utsending av skriftmateriale på førehand.