Skulebibliotek

Elevane i Sunnfjord kommune er sikra skulebibliotek gjennom forskrift til opplæringslova § 21-1. Tilgang til skulebibliotek: “Skulen skal ha skulebibliotek med mindre tilgangen til skulebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skulen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skuletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skulen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skulen”.

Sjølv om skulen har ansvar for skulebibliotek, kan folkebiblioteket støtte skulen sitt arbeid med bibliotek og leselyst.

Folkebiblioteka kan: 
Supplere boksamlinga til skulen med utlån av bokkasser (til bruk i klasserommet)
Gi råd om praktisk drift, organisering og utstyr
Tipse skulebiblioteka om aktuelle bøker, ressursar eller kurs

Har du ansvar for skulebibliotek eller ønsker å vite meir, ta gjerne kontakt med Bente Elisabeth Lund Hawkes, tlf. 57612764.

Kombinasjonsbibliotek i Sunnfjord kommune

Kombinasjonsbibliotek er folkebibliotek som deler lokale, samling og ressursar med skule. I Sunnfjord kommune er det kombinasjonsbibliotek ved Vassenden skule og Naustdal barne- og ungdomsskule.
Som følgje av politisk vedtak (KST-124/20) vil Sande skule og Skei skule bli kombinasjonsbibliotek i løpet av 2021/2022.

Felles digital base

Skulane Frøysland, Sunde, Slåtten, Flatene, Halbrend, Førde barneskule og Førde ungdomsskule har felles bibliotekkatalog, der alle bøkene er registrert i ein felles base som blir drifta av Førde bibliotek. Link til bokbasen. 

Prosjekt Skulebibliotek for leselyst! (2018-2020)

I 2018 søkte Førde kommune om tilskot til skulebibliotek gjennom ei ny ordning til Utdanningsdirektoratet, og søknaden vart innvilga. Som resultat blei prosjektet Skulebibliotek for leselyst gjennomført i perioden 2018-2020. Ta kontakt for ev. prosjektrapport.

Om du vil vite meir om skulebibliotek, er denne sida vel verdt eit besøk: skolebibliotek.no

 

Ved å halde fram med å bruke denne nettstaden, gir du samtykke til vår bruk av informasjonskapslar (cookies). Meir informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close