Andre ressursar

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databasar, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er eit offentleg bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker. Tilbodet er for alle som strevar med å lese trykt tekst og vanlege bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sjukdom. 

Leser søker bok

Det finst gode bøker for alle type lesarar. Foreininga Leser søker bok arbeider for at lesarar med dysleksi, generelle lesevanskar, konsentrasjonsvanskar, kognitive utfordringar, synshemmingar, hørselshemming eller lesarar som held på å lære seg norsk, skal finne ei god bok. Det finst til dømes bøker med punktskrift og følebilete som du kan kjenne med hendene og bøker med enkelt språk som er lette å forstå. Leser søker bok samarbeider med mange folkebibliotek og på biblioteka i Sunnfjord kan du låne bøkene!  

 

Ved å halde fram med å bruke denne nettstaden, gir du samtykke til vår bruk av informasjonskapslar (cookies). Meir informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close