Nettbiblioteket

Gjennom Nasjonalbiblioteket sitt nettbibliotek, kan du lese norske, digitaliserte bøker som kom ut før år 2000. I tillegg er det mogeleg å lese mange tusen tidsskrift og aviser og sjå digitaliserte bilete.

Nettbiblioteket er gratis tilgjengeleg for alle med norsk IP-adresse. Nasjonalbiblioteket kan etter konkret spørsmål gje andre brukarar tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmare definerte kriterier. Bøker som er opphavsrettslig beskytta, er ikkje tilrettelagt for nedlasting eller utskrift.