Meirope bibliotek

På denne sida finn du svar på nokre spørsmål rundt meirope bibliotek. Dersom du lurer på noko, kan du alltid kontakte biblioteket på bibliotek@sunnfjord.kommune.no eller på telefon 57721909. Sande, Naustdal og Førde bibliotek har meiropeløysing i dag.

Kva er meirope?

“Meirope bibliotek” betyr at du kan bruke biblioteket sine lokale både før og etter den ordinære opningstida, til og med på julaftan! Du får tilgang ved å skrive under på ei kontrakt med biblioteket og låser deg inn med lånekortet eller ein app på mobiltelefonen din (Bibliofil). Meiropekontrakt får du på biblioteka som har meirope-løysing.

  • Du låner og leverer bøker ved å bruke utlånsautomatane. Rettleiing på skjermen viser deg korleis du gjer dette.
  • Eventuelle purregebyr kan du betale i betjent opningstid eller når du er logga inn på “mi side” på Bibliofil-appen. (Vipps el. kort).
  • Du kan hente bøker du har bestilt – hugs å registrere det på automaten før du tek det med deg heim!
  • Materiale til henting er ordna etter hentenummer og står på merka hylle. Hentenummeret står i meldinga du har fått av biblioteket.
  • Bruk biblioteklokala når du vil – les bøker og aviser, teikn, spel spel eller berre slapp av og nyt åleinetida!
  • OBS! Av og til vil det vere arrangement på biblioteket i meirope tid. Arrangementa vert annonserte på biblioteka sine facebook-sider.

Her kan du sjå ein informativ filmsnutt om meirope bibliotek laga av bibliotekarane Torunn og Anna. Filmen vart laga i samband med prosjektet FIF: Formidlingskompetanse i Folkebibliotek.

Meirope på 1-2-3: Ei filmrettleiing

Får alle bruke meirope?

Det er aldersgrense på 15 år for meirope tilgang. Det vil seie at du må vere 15 år eller eldre for å få tilgang. Foreldre/føresette kan ha med seg eigne barn under 15 år. Alle over 15 år må ha eige, oppgradert lånekort. Ikkje lås inn personar utan meirope-kort på biblioteket.

Skular, barnehagar og andre institusjonar kan få lånekort med tilgang til meirope i institusjonen sitt namn. Kortinnehavar kan då nytte kortet til å låse andre inn på biblioteket. Kortinnehavar er ansvarleg for desse personane medan dei er i lokala, og for å passe på at ingen av dei oppheld seg i lokala utan at kortinnehavar er til stades. Det er ikkje noko aldersgrense for personar som vert låst inn med lånekort utstedt til institusjon.

Må eg søke om tilgang hos kvart bibliotek?

Nei, det må du ikkje. Dersom du alt har meiropetilgang på Sande, får du nytte meirope-løysinga i Førde og Naustdal med same PIN-kode. Viss du vil opprette meirope-tilgang i Førde eller Naustdal, vil du også kunne bruke dei andre meirope-biblioteka i kommunen. Ver merksam på at det kan vere ulike tider for meirope tilgang på avdelingane, og at det kan gjelde litt andre reglar for bruk av lokale. Du får meir informasjon om dette på avdelingssidene og fysisk på biblioteka.

Meirope Førde bibliotek:

Mån-fre 08.00-22.00
Lau 09.00-18.00
Søn 09.00-21.00
Du finn oppdatert informasjon om evt. endringar i opningstider og kveldsarrangement på facebook-sida vår.

Meirope Sande bibliotek

Alle dagar 07.00-22.00
På Sande bibliotek er det meirope-tilgang frå kl. 07 til kl. 22 kvar dag, også på heilagdagane. Sande bibliotek har vore meirope sidan 2019 som eitt av dei fyrste biblioteka i gamlefylket. Det har fungert kjempefint! Du finn eit utdrag av meirope-kontrakten rett ved inngangen, slik at du enkelt kan gjere deg kjend med dei gjeldande meirope-reglane på Sande bibliotek.

Meirope Naustdal bibliotek

Alle dagar 07.00 – 22.00
Naustdal bibliotek har også meirope-tilgang frå kl. 07 til kl. 22.00 kvar dag. Dette er det tredje biblioteket i Sunnfjord kommune der du kan nytte bibliotekkortet ditt som nøkkelkort.