Skule og barnehage

Bibliotekar med bokkasse

Bokkasse

Skular og barnehagar kan bestille bokkasser frå dei ulike biblioteka. Bøkene frå bokkassene kan til dømes brukast i leseprosjekt, som klassebibliotek eller i undervisninga.

Bokprat

Bokprat

Biblioteka tilbyr bokprat for klassar på barne- og ungdomsskulen i heile Sunnfjord. Vi kan komme på besøk til skulen din eller vi kan ta imot klasser eller grupper på biblioteka.

Lesestund

Lesestund

Høgtlesing for dei aller minste er både koseleg og viktig. Sunnfjord bibliotek tilbyr lesestunder for blant anna barnehagar i kommunen.

Sommarles

Sommarles

Sommarles.no er ei lesekampanje som biblioteka arrangerer for barneskuleelevar i sommerferien. Kampanjen varer frå 1. juni til 31. august. Barna får fine premiar undervegs og så avsluttar vi med flott Sommarlesfest på alle dei 6 biblioteka i Sunnfjord.

Leseknappen

Leseknappen

Dette er ein leseaksjon kun for dei som går i 2. klasse som skal stimulere elevane til å lese bøker sjølve, og bidra til knekke lesekoden. Elevane besøker sitt bibliotek i skuletida og får utdelt eit lesekort. Når dei har fyllt ut lesekortet kan dei kome på biblioteket og få ein leseknapp/pin.

Skulebibliotek

Skulebibliotek

Den enkelte skule har ansvar for å ha eit bibliotektilbod til elevane sine, enten på sin eigen skule eller ved å samarbeide med eit bibliotek som dei kan bruke i skuletida. Biblioteka i Sunnfjord støttar skulane sitt arbeid med litteratur, formidling og leselyst.