Skulebibliotek

Elevane i Sunnfjord kommune er sikra skulebibliotek gjennom forskrift til opplæringslova § 21-1. Tilgang til skulebibliotek: “Skulen skal ha skulebibliotek med mindre tilgangen til skulebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skulen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skuletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skulen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skulen”.

Sjølv om skulen har ansvar for skulebibliotek, kan folkebiblioteket støtte skulen sitt arbeid med bibliotek og leselyst.

Folkebiblioteka kan: 
Supplere boksamlinga til skulen med utlån av bokkasser (til bruk i klasserommet)
Gi råd om praktisk drift, organisering og utstyr
Tipse skulebiblioteka om aktuelle bøker, ressursar eller kurs

Har du ansvar for skulebibliotek eller ønsker å vite meir, ta gjerne kontakt med Bente Elisabeth Lund Hawkes, tlf. 57612764.

Kombinasjonsbibliotek i Sunnfjord kommune

Kombinasjonsbibliotek er folkebibliotek som deler lokale, samling og ressursar med skule. I Sunnfjord kommune er det kombinasjonsbibliotek ved Vassenden skule, Skei skule, Sande skule og Naustdal barne- og ungdomsskule.
Som følgje av politisk vedtak (KST-124/20) vil Sande skule og Skei skule bli kombinasjonsbibliotek i løpet av 2021/2022. Sande vedtatt??

Felles digital base

Skulane Sunde, Slåtten, Flatene, Halbrend, Førde barneskule og Førde ungdomsskule har felles bibliotekkatalog, der alle bøkene er registrert i ein felles base som blir drifta av Førde bibliotek. Link til bokbasen. 

Prosjekt Skulebibliotek for leselyst! (2018-2020)

I 2018 søkte Førde kommune om tilskot til skulebibliotek gjennom ei ny ordning til Utdanningsdirektoratet, og søknaden vart innvilga. Som resultat blei prosjektet Skulebibliotek for leselyst gjennomført i perioden 2018-2020. Ta kontakt for ev. prosjektrapport.

Om du vil vite meir om skulebibliotek, er denne sida vel verdt eit besøk: skolebibliotek.no